Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług. W przeglądarce możesz dokonać zmian ustawień plików cookies.

 

Osoby wybierające studia podyplomowe w MWSLiT we Wrocławiu będą miały okazję współpracować z wybitnymi naukowcami oraz praktykami z kraju jak i zagranicy. Nasi pracownicy to osoby z dużym doświadczeniem, wiedzą, a przede wszystkim z pasją do ciągłego rozwoju, w który skutecznie angażują swoich studentów.
Nasi wykładowcy – czołowi specjaliści w swoich dziedzinach, aktywni uczestnicy polskich i międzynarodowych konferencji i badań naukowych - współpracują z uczelnią od lat, przez co zajęcia prowadzone są rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem. Doskonała znajomość rynku pracy pozwala im na tworzenie logicznych i spójnych programów kształcenia, które spotkały się z uznaniem czołowych firm logistycznych i transportowych w kraju, jak i w Europie.

 

 

  Dr inż. Renato Guimaraes

Absolwent Uniwersytetu Santa Catarina Federal w Brazylii. Pracownik naukowy ICN Business School Nancy we Francji oraz wykładowca MWSLiT we Wrocławiu.

Specjalista z dziedziny logistyki, zakupów, marketingu przemysłowego zarządzania operacjami oraz sieciami i łańcuchami dostaw. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu produkcją oraz sieciami i łańcuchami dostaw. Jego specjalizacją są symulacje w procesach logistycznych.

 

 

surowiecki Dr hab. inż. Andrzej Surowiecki

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego, prof. nadzw. w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu oraz w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W okresie 1974-1975 odbył służbę wojskową w Jednostce Wojskowej Inżynieryjnej (uzyskując stopień podporucznika), w ramach której ukończył Szkołę Oficerów Rezerwy oraz brał czynny udział w pracach na rzecz gospodarki narodowej na stanowisku kierownika robót (m.in. budowa Portu Północnego-Gdańsk, budowa kolejowej stacji przeładunkowej obsługującej Rafinerię Gdańską, przebudowa węzła drogowego w Gdańsku Wrzeszczu). W latach 1975-1977 inspektor nadzoru technicznego robot drogowych w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów we Wrocławiu. W okresie od 1977 do 2007 pracował w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Następnie do roku 2012 prowadził kierunek budownictwo komunikacyjne w Instytucie Budownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki inżynierii lądowej. W szczególności: projektowanie, modernizacja, utrzymanie infrastruktury transportu samochodowego, szynowego i lotniczego, modelowanie funkcjonowania nawierzchni i podłoża dróg samochodowych oraz szynowych i komunikacyjnych budowli ziemnych w zmiennych warunkach obciążenia eksploatacyjnego a także inżynieria ruchu. Był kierownikiem kilkunastu grantów dziekańskich Politechniki Wrocławskiej, dwóch indywidualnych grantów Komitetu Badań Naukowych oraz dwóch grantów promotorskich. Prowadzi prace naukowo-badawcze w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych. W zakresie badań naukowych współpracuje z kilkoma krajowymi uczelniami oraz Uniwersytetem Technicznym w Žilinie, Politechniką w Zagrzebiu (Chorwacja), Uniwersytetem Technicznym w Dniepropietrowsku (Ukraina) i Konya (Turcja).
Za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną otrzymał nagrody:
- Dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dziekana i Rektora Politechniki Wrocławskiej,
-Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe i publicystyczne w dziedzinie inżynierii wojskowej,
- Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych za szczególny wkład w kształcenie młodych kadr dowódczych oraz brązowy medal „Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych” (16.04.2002 r.),
- nagroda Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego za cykl publikacji na temat modernizacji infrastruktury transportu drogowego (15.11.2005 r.),
- nominację do orderu Uniwersytetu Przyrodniczego w październiku 2012 r.
Odznaczony Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej (8.11.2002 r.) i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

 

dziaduch Dr inż. Izabela Dziaduch

W latach 2002-2006 studiowała logistykę i zarządzanie w europejskim systemie transportowym na Akademii Morskiej w Szczecinie. Studia te ukończyła otrzymując stopień inżyniera. W 2008 r. ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie o profilu zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. W latach 2008-2014 była doktorantką na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej w Katedrze Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów Hydraulicznych. W 2015 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn na tej samej uczelni (pod kierunkiem prof. dr hab. inż. T. Nowakowskiego). Od 2014 roku pracuje w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Głównym obszarem badawczym, obok niezawodności i eksploatacji obiektów technicznych, jest logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Jest autorką około 25 publikacji naukowych z wyżej wymienionego zakresu oraz wykonawcą kilku projektów badawczych.

 

 

kozlowski Dr inż. Wojciech Kozłowski

Pracuje w Katedrze Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej. Jest Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Roads & Bridges Jest autorem lub współautorem około 143 publikacji naukowych. Odbył staż naukowy w Portugali, wygłaszał referaty na krajowych i zagranicznych konferencjach (Słowacja, Portugalia) oraz brał udział w wyjazdach nauczycieli akademickich w ramach programu Socrates Erasmus (Słowacja, Niemcy). Zakres zainteresowań naukowych to problemy projektowania, wykonawstwa, utrzymania, eksploatacji dróg i ulic, analiza stateczności nasypów i skarp.

 

 

 simak Prof. inż. Ladislav Šimák

Profesor, docent w dziedzinie transportu wojskowego oraz bezpieczeństwa obywatelskiego. Absolwent wyższej szkoły wojskowej w Żilinie. Na co dzień wykłada na Uniwersytecie w Żilinie. Autor licznych prac naukowych, opublikowanych podręczników dla szkół wyższych, monografii, artykułów w zagranicznych czasopismach naukowych oraz materiałów z konferencji naukowych z dziedziny zarządzania kryzysowego oraz zarządzania ryzykiem.

Członek rady naukowej Uniwersytetu Zylińskiego, Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej, Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze, Wojskowej Akademii w Liptowským Mikulášu oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej.

 

 

 dr soroosh saghiri Dr Soroosh Saghiri

Dr Soroosh Saghiri jest wykładowcą wydziału Operacji i Zarządzania Łańcuchami Dostaw w London University Kingston, Kingston Business School, w Wielkiej Brytanii. W ciągu ostatnich dziesięciu lat brał udział w wykładach, badaniach i doradztwach dla uniwersytetów i firm w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. Soroosh Saghiri posiada tytuł magistra z wyróżnieniem w dziedzinie Inżynierii Przemysłu oraz doktorat w zakresie Zarządzania Operacjami na University of East Anglia w Wielkiej Brytanii. Jest autorem dwóch rozdziałów książki i ponad 10 artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach naukowych. Ekspertyzy w zakresie: Strategii i zarządzania operacjami, usług zarządzania operacjami, zarządzania łańcuchami dostaw, planowania i zarządzania projektami, planowania i zarządzania jakością, planowania i kontroli produkcji, badań pracy i czasu, poprawy efektywności, zarządzania zrównoważonego, technik badawczych i metod analizy danych ilościowych. Dr Soroosh Saghiri uczy wielu tematów na kierunkach studiów - licencjackich, podyplomowych i MBA w zakresie strategii działania i zarządzania, logistyki i łańcucha dostaw, zarządzania projektami, zarządzania jakością, biznesu międzynarodowego, metod prowadzenia badań naukowych, podejmowania decyzji i metod ilościowych. Był również wykładowcą w wielu uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Europie i Azji. Jest także członkiem Chartered Institute of Logistics and Transport.

 

 

kolanek Dr inż. Czesław Kolanek

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. W latach 1972 – 2012 pracownik naukowo – dydaktyczny Zakładu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki Wrocławskiej. Od roku 2002 wykładowca w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Jest autorem i współautorem około 250 opracowań dla przemysłu i publikacji naukowych. Wypromował około 350 magistrów, inżynierów i licencjatów. Wykładał w wielu szkołach wyższych, na wszystkich poziomach nauczania. Jego zainteresowania w ostatnich latach obejmują zagadnienia środowiskowe funkcjonowania transportu oraz inżynierii logistycznej (w tym logistyka zwrotna).

 

 

stepan Mgr John Stepan

Specjalista z zakresu logistyki zakupów. Posiada wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie nabyte podczas 40 -letniego stażu pracy na stanowiskach menadżerskich i dyrektorskich w Polsce oraz w Europie Zachodniej. Umiejętności biznesowe rozwinięte przy współpracy z kontrahentami z całego świata, w szczególności z Azji, Europy Centralnej i Zachodniej. Znawca kultur i języków obcych, płynnie operujący w wielokulturowym środowisku biznesu. Wykładowca MWSLiT na studiach I stopnia, lubiany przez studentów za szeroką wiedzę i doświadczenie. Osoba, która jest, w stanie przekazać trudne pojęcia, w sposób jasny i zrozumiały stosując konkretne przykłady. Jako nauczycielowi, zależy mu przede wszystkim na rozwoju wszystkich słuchaczy i na rozszerzeniu ich gamy umiejętności, które mogą pomóc im w karierze specjalisty z zakresu logistyki zakupów.

 

 

 thierry houe Dr Thierry Houé

Doktor nauk o zarządzaniu, wykładowca ICN Business School w Nancy we Francji, pracownik naukowy zakładu Marketingu, Sprzedaży i Zarządzania Łańcuchem Dostaw. Prowadzi badania ukierunkowane na analizę strategii logistycznych w łańcuchu logistycznym z szczególnym uwzględnieniem aspektów geograficznych i politycznych.
Członek Europejskiego Centrum Badań w dziedzinie Ekonomii Finansowej i Zarządzania Przedsiębiorstwami (CEREFIGE Nancy – Metz Université).

 

 

© 2017 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 48
Przejdź na górę strony