Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług. W przeglądarce możesz dokonać zmian ustawień plików cookies.
Studia podyplomowe MWSLiT  Specjalistyczne laboratoria

MWSLiT we Wrocławiu to wiodąca uczelnia w branży TSL - Transport, Spedycja, Logistyka dbająca przede wszystkim o praktyczne aspekty nauczania oraz innowacyjność w programach kształcenia. Wiemy jak ważne jest, aby tok nauczania był jak najbliżej praktyki, dlatego naszym studentom studiów podyplomowych proponujemy naukę w kompleksowo wyposażonych laboratoriach logistycznych.
Globalny rynek pracy ceni sobie dobrze przygotowanych fachowców, dlatego tym bardziej doceniani są absolwenci MWSLiT, którzy m.in. znajomość obsługi programów logistycznych poznają podczas zajęć i zaraz po ukończeniu studiów stają się fachowcami w swoich dziedzinach.
Studenci mogą korzystać z bogato wyposażonych laboratoriów w trzech obszarach tematycznych, które odpowiadają specjalnościom na kierunku Logistyka:

 

 

Dbając o jak najlepsze przygotowanie do wykonywania pracy w firmach transportowych i logistycznych laboratoria zostały stworzone tak, aby student mógł poznać konkretne zagadnienia w praktyce oraz wyjaśnić ich techniczne i teoretyczne mechanizmy działania.


LABORATORIUM INŻYNIERII LOGISTYCZNEJ


Laboratorium inżynierii logistycznej swoim zakresem obejmuje zajęcia z automatycznej identyfikacji, automatyki, technologii magazynowych. Program tych zajęć przewiduje przeprowadzanie doświadczeń mających na celu praktyczne zapoznanie się ze sprzętem i technologiami stosowanymi w przemyśle. Zajęcia prowadzone są na stanowiskach doświadczalnych w grupach dwuosobowych.

 

 

LABORATORIUM INŻYNIERII BUDOWLANEJ


Laboratorium inżynierii budowlanej wspiera  proces dydaktyczny  w ramach takich przedmiotów, jak: materiały budowlane / wytrzymałość materiałów, mechanika gruntów, oraz materiały i nawierzchnie drogowe. Realizowane są w nim także badania związane z problematyką kruszyw kamiennych, betonów, asfaltobetonów, zapraw cementowych, spoiw mineralnych, podbudów drogowych i spoiw bitumicznych. Dodatkowo studentom udostępniony został sprzęt i aparatura pomiarowa służące do specjalistycznych badań w budownictwie komunikacyjnym.

 

 

 

LABORATORIUM TECHNOLOGII KOMPUTEROWYCH


Laboratorium technologii komputerowych stanowi podstawę dla opanowania warsztatu pracy w dzisiejszej rzeczywistości. Dysponując 7. salami komputerowymi, na indywidualnych jednoosobowych stanowiskach można poznać obecnie używane oprogramowanie związane z prowadzeniem działalności logistycznej i transportowej jak i nabyć umiejętności modelowania i rozwiązywania problemów, które spotkać można w działalności zawodowej. Dla tych celów sale wyposażono zarówno w systemy klasy ERP czy WMS, jak i specjalistyczne oprogramowanie do modelowania i symulacji. Systemy wykorzystywane na uczelni to m.in.: SAP R/3, Anylogic, Flexsim, TRANS.EDU, RFID, EDI, ERP, MRP, WMS.

 

7 8
System ERP System WMS

 

LABORATORIUM PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI


Laboratorium podstawowych problemów techniki powstało z myślą o studiach inżynierskich. Tematycznie obejmuje takie przedmioty jak: fizyka, elektronika, elektrotechnika. Laboratorium mieści się w 5 salach. Dzięki rozszerzeniu programu o zajęcia praktyczne na stanowiskach doświadczalnych studenci mają możliwość w sposób bardziej indywidualny zapoznać się z zagadnieniami technicznymi, z którymi mają styczność podczas nauki na wybranym kierunku studiów. Natomiast praca w trzyosobowych grupach ułatwia opanowanie trudniejszych zagadnień teoretycznych oraz rozwija umiejętność rozwiązywania problemów w grupie.

 

 © 2017 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 48
Przejdź na górę strony