Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług. W przeglądarce możesz dokonać zmian ustawień plików cookies.
Studia podyplomowe MWSLiT  Oferta edukacyjna  Zrównoważone zarządzanie inwestycjami budowlanymi

zarzadzanie inwestycjami

 

Cel studiów:

Proces inwestycyjny jest działaniem wieloaspektowym. Podejmowanie decyzji oraz zarządzanie poszczególnymi elementami tych przedsięwzięć wymaga posiadania specjalistycznych, interdyscyplinarnych umiejętności.
Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego zarządzania inwestycjami budowlanymi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych i środowiskowych. Współcześnie zagadnienia te są niezwykle istotne ze względu na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz wprowadzanie mechanizmów mających na celu wzmocnienie ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Studia pozwolą słuchaczom na zdobycie wiedzy obejmującej formalne, prawne oraz ekonomiczne podstawy zarządzania i realizacji inwestycji budowlanych. Umożliwią również zapoznanie się z najistotniejszymi podstawami prawnymi oraz normami środowiskowymi, a także z procesem oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Ponadto, program studiów został wzbogacony o treści logistyczne oraz zagadnienia związane z przedsiębiorczością, aby wzmocnić potencjał i samorozwój słuchaczy.

 

Korzyści dla słuchaczy:

 • dla wszystkich Uczestników zostanie zorganizowany całodniowy wyjazd studyjny. Wsparcie obejmuje: przejazd, wyżywienie, ubezpieczenie i wsparcie opiekuna,
 • wszyscy Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

 

Studia podyplomowe kierowane są do:

 • pracowników urzędów,
 • inspektorów budowlanych,
 • zarządców i doradców rynku nieruchomości,
 • kierowników ds. realizacji inwestycji,
 • koordynatorów inwestycji budowlanych.

 

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • rodzajów oraz specyfiki poszczególnych typów inwestycji budowlanych,
 • organizacji oraz przebiegu realizacji inwestycji,
 • budowlanych podstaw formalnych oraz prawnych realizacji inwestycji budowlanych,
 • sposobu działania systemu OOŚ (ocen oddziaływania na środowisko),
 • Systemu Zarządzania Środowiskowego (m.in. Norma ISO 14001 oraz Eco-Management and Audit Scheme).

 

Absolwent posiada umiejętności:

 • logistycznej organizacji działań w procesie realizacji przedsięwzięć budowlanych,
 • opracowania kosztorysu oraz doboru ekologicznych materiałów budowlanych,
 • koordynacji działań w zakresie kierowania procesem budowlanym,
 • rozwiązywania problemów formalnych oraz koncepcyjnych przy realizacji przedsięwzięć budowlanych,
 • rozwiązywania problemów w realizacji inwestycji na obszarach chronionych i ich otulinach.

 

  

Rejestracja on-line
  
Masz pytanie? Napisz do nas!

 

 

 • mauffrey
 • panalpina
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohllig_suus
 • volvo
 • ups
 • skanska
 • Schenker
 • Intersystem
 • Amazon
 • Alfa-Dach
 • Benzniger
 • Cati
 • Bosh
 • CH_Robinson
 • CCC
 • DHL
 • crusar
 • Fracht
 • Gefco
 • KGHM
 • Kuehne Nagle
© 2017 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 48
Przejdź na górę strony