Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług. W przeglądarce możesz dokonać zmian ustawień plików cookies.
Studia podyplomowe MWSLiT  Oferta edukacyjna  Technik logistyk - Technik spedytor

 

Pakiet startowy dla słuchaczy
  
Wyjazdy studyjne
  
Specjalistyczne laboratoria

 

Cel studiów:
Celem studiów kwalifikacyjnych jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów zawodowych na kierunkach:

 • technik logistyk,
 • technik spedytor,
 • technik eksploatacji portów i terminali,
 • magazynier (szkoła branżowa).

 

Program studiów umożliwia przekwalifikowanie zawodowe nauczycieli, tak aby posiadali wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z obszaru logistyki i spedycji, transportu oraz eksploatacji portów i terminali, a także wiedzę i kompetencje w obszarze zasad organizowania i zarządzania tymi rodzajami działalności. Treści nauczania przekazywane podczas studiów są zgodne z podstawą programową dla kierunków kształcenia w zawodach technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali i magazynier. Umożliwia to przygotowanie uczniów do zdobycia kwalifikacji zawodowych: AU.22, i AU.32 (technik logistyk), AU.31 (technik spedytor), AU.33 i AU.34 (technik eksploatacji portów i terminali).

Dobrze wyposażone laboratoria, fachowa kadra nauczycielska oraz liczne wyjazdy studyjne gwarantują nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie na najwyższym poziomie zajęć dydaktycznych na kierunkach związanych z szeroko rozumianą logistyką, spedycją, transportem, a także obsługą podróżnych.

 

Studia podyplomowe kierowane są do:

 • czynnych zawodowo nauczycieli, którzy nie posiadają merytorycznego przygotowania do nauczania przedmiotów zawodowych na kierunkach: technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali i magazynier,
 • nauczycieli pracujących w szkołach, w których powstają klasy oferujące naukę w technikum logistycznym, technikum spedycyjnym, technikum eksploatacji portów i terminali i szkole branżowej kształcącej w zawodzie magazynier,
 • osób, które pragną związać swą przyszłość zawodową ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym oferującym naukę na kierunkach logistycznych, spedycyjnych i transportowych,
 • osób pracujących i poszukujących pracy w działach logistyki, spedycji i transportu w polskich i w europejskich przedsiębiorstwach.osób pracujących i poszukujących pracy w działach logistyki i spedycji polskich i europejskich przedsiębiorstw.

 

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • obsługi magazynów (kwalifikacja AU.22 – technik logistyk, logistyk - magazynier),
 • organizacji transportu (kwalifikacja AU.32 – technik logistyk),
 • organizacji transportu oraz obsługi klientów i kontrahentów (kwalifikacja AU.31 – technik spedytor),
 • obsługi podróżnych w portach i terminalach (kwalifikacja AU. 33 – technik eksploatacji portów i terminali),
 • organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach (kwalifikacja AU.34 – technik eksploatacji portów i terminali),

 

Absolwent posiada umiejętności:

 • nauczania przedmiotów zawodowych: technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali i magazynier – logistyk.
 • przygotowania uczniów do zdobycia kwalifikacji zawodowych wyodrębnionych dla kierunków technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali i magazynier – logistyk.
 • nadzorowania procesów transportowych i spedycyjnych,
 • kalkulowania cen usług transportowo-spedycyjnych,
 • organizowania i monitorowania procesów magazynowych oraz dystrybucji,
 • planowania oraz realizowania procesów związanych o obsługą podróżnych w portach i terminalach.

 

 

  PAKIET STARTOWY DLA SŁUCHACZY

  

logistyka w przedsiebiorstwie

Logistyka w przedsiębiorstwie

S. Krawczyk, A Burghardt,

A.Kobyłt,A. Tubis

zarzadznie procesami logistycznymi

Zarządzanie procesami logistycznymi

M. Sokolski, A.Tubis,

S. Krawczyk

zarzadzanie logistyczne

Zarządzanie logistyczne

w przedsiębiorstwie      

T, Zbroja, J. Balter,             

logistics1

Logistyka i transport

czasopismo naukowe

(13pkt. / MNiSW)

 

 

  WYJAZDY STUDYJNE

 

Chcemy, aby nasi słuchacze czerpali wiedzę od liderów branży TSL. Wybierając studia podyplomowe w MWSLiT, można liczyć na zajęcia z najlepszymi praktykami, ale także na naukę poprzez doświadczenie, które dają organizowane w ramach zajęć wyjazdy studyjne.  W tym roku przygotowaliśmy spotkania z następującymi firmami:

 

ikea

Grupa IKEA prowadzi działalność w całym łańcuchu wartości, począwszy od strategii asortymentowej oraz rozwoju produktów po produkcję, dystrybucję i sprzedaż detaliczną.

kuhne

Kuehne + Nagel świadczy usługi takie jak: transport lotniczy, morski, drogowy, logistyka magazynowa, odprawy celne i rozwiązania logistyki zintegrowanej.

 

    

  LABORATORIUM LOGISTYCZNE

 

Laboratorium inżynierii logistycznej swoim zakresem obejmuje zajęcia z automatycznej identyfikacji, automatyki, technologii magazynowych. Program tych zajęć przewiduje przeprowadzanie doświadczeń mających na celu praktyczne zapoznanie się ze sprzętem i technologiami stosowanymi w przemyśle. Zajęcia prowadzone są na stanowiskach doświadczalnych w parach.

 

1 2 3

 

 

  LABORATORIUM TECHNOLOGII KOMPUTEROWYCH

 

Laboratorium technologii komputerowych stanowi podstawę dla opanowania warsztatu pracy w dzisiejszej rzeczywistości. Dysponując 7. salami komputerowymi, na indywidualnych jednoosobowych stanowiskach można poznać obecnie używane oprogramowanie związane z prowadzeniem działalności logistycznej i transportowej jak i nabyć umiejętności modelowania i rozwiązywania problemów, które spotkać można w działalności zawodowej. Dla tych celów sale wyposażono zarówno w systemy klasy ERP czy WMS, jak i specjalistyczne oprogramowanie do modelowania i symulacji. Systemy wykorzystywane na uczelni to m.in.: SAP R/3, Anylogic, Flexsim, TRANS.EDU, RFID, EDI, ERP, MRP, WMS.

 

 

Rejestracja on-line
  
Masz pytanie? Napisz do nas!

 

 

 • mauffrey
 • panalpina
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohllig_suus
 • volvo
 • ups
 • skanska
 • Schenker
 • Intersystem
 • Amazon
 • Alfa-Dach
 • Benzniger
 • Cati
 • Bosh
 • CH_Robinson
 • CCC
 • DHL
 • crusar
 • Fracht
 • Gefco
 • KGHM
 • Kuehne Nagle
© 2017 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 48
Przejdź na górę strony