Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług. W przeglądarce możesz dokonać zmian ustawień plików cookies.

 

ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE Z LOGISTYKI

 

 

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN
       
PRAWO CYWILNE
 
1 Umowy zawierane w transporcie drogowym – prawa i obowiązki wynikające z umów. 10  
2 Roszczenia dotyczące odszkodowań z tytułu obrażeń poniesionych przez pasażerów w transporcie drogowym oraz strat powstałych w wyniku transportu towarów. 10  
3 Uregulowania i obowiązki wynikające z Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) 10  
PRAWO HANDLOWE
 
4 Uwarunkowania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej 8  
5 Podejmowanie i rozwiązywanie działalności gospodarczej - krok po kroku 8  
6 Obowiązki przedsiębiorcy wobec instytucji państwowych 6  
PRAWO SOCJALNE
 
7 Instytucje społeczne związane z transportem drogowym 4  
8 System ubezpieczeń społeczne w Polsce – obowiązki pracodawców wobec ZUS. 8  
9 Przepisy regulujące umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników 6  
10 Przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu 12  
11 Przepisy stosowane w dziedzinie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców 8  
PRAWO PODATKOWE
 
12 Założenia i istota  kultury ciągłego doskonalenia 4  
13 Przywództwo w kulturze lean 4  
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA  
14 Przepisy i praktyki związane z posługiwaniem się czekami, wekslami, kartami kredytowymi oraz innymi środkami płatniczymi. 4  
15 Formy udzielanych kredytów oraz wynikające z nich opłaty i obowiązki. 4  
16 Bilans oraz rachunek zysków i strat - sporządzanie i analiza. 4  
17 Budżet przedsiębiorstwa a zasady zatrudniania pracowników 4  
18 Zasady marketingu, reklamy i public relations, w tym promocji sprzedaży usług transportowych 4  
19 Formy ubezpieczeń dotyczących transportu drogowego oraz gwarancje i wynikające z nich obowiązki. 4  
20 Przepisy dotyczące opłat za przejazd i cenników w publicznym transporcie osób oraz przepisy dotyczące fakturowania usług transportowych 4  
21 Międzynarodowe reguły handlowe (Incoterms). 8  
DOSTĘP DO RYNKU  
22 Przepisy regulujące zarobkowy transport drogowy, najem pojazdów przemysłowych i podwykonawstwo. 6  
23 Dokumentacja wymagana do świadczenia usług transportu drogowego
Formalności graniczne, rola i zakres dokumentów T i karnetów TIR.
12  
NORMY TECHNICZNE I TECHNICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI  
24 Przepisy dotyczące masy i wymiarów pojazdów w państwach członkowskich. Dobór pojazdów i ich elementów do transportu. 6  
25 Formalności związane z homologacją, rejestracją oraz przeglądem technicznym pojazdów. Ograniczanie negatywnych skutków transportu na środowisko. 6  
26 Urządzenia do transportu i rozładunku. Techniki transportu kombinowanego oraz techniki przeładunku. Oprogramowanie do elektronicznego przesyłania danych w transporcie drogowym. 8  
27 Przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych i odpadów oraz szybko psujących się artykułów żywnościowych oraz żywych zwierząt. 8  
BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE  
28 Kwalifikacje zawodowe kierowców a przepisy ruchu drogowego oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa w zakresie stanu technicznego pojazdów na terenie państw członkowskich UE. 8  
29 Procedury dotyczące bezpiecznego mocowania towarów. 6  
30 Procedury stosowane w razie wypadku i procedury zapobiegające wypadkom oraz wykroczeniom drogowym. 6  
RAZEM   200  

 

 

 

 

 

 

 • mauffrey
 • panalpina
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohllig_suus
 • volvo
 • ups
 • skanska
 • Schenker
 • Intersystem
 • Amazon
 • Alfa-Dach
 • Benzniger
 • Cati
 • Bosh
 • CH_Robinson
 • CCC
 • DHL
 • crusar
 • Fracht
 • Gefco
 • KGHM
 • Kuehne Nagle
© 2017 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 48
Przejdź na górę strony