Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług. W przeglądarce możesz dokonać zmian ustawień plików cookies.
Studia podyplomowe MWSLiT  Oferta edukacyjna  Organizacja i zarządzanie przewozem ładunków

 

Pakiet startowy dla słuchaczy
  
Wyjazdy studyjne
  
Zajęcia wprowadzające z logistyki

 

Cel studiów:

Celem studiów jest kompleksowe przekazanie wiedzy i umiejętności zarządzania firmą przewozową, z uwzględnieniem wszystkich wymagań prawnych regulujących funkcjonowanie transportu zarobkowego w Unii Europejskiej. Efektem tych działań jest zbliżenie jakości zasad funkcjonowania polskich firm przewozowych do standardów europejskich. Program studium zawiera równocześnie zagadnienia merytoryczne wymagane od kadry zarządzającej firmą przewozową, zgodnie ze standardem europejskich Certyfikatów Kompetencji Zawodowych w dziedzinie transportu rzeczy i osób. Studia zwalniają absolwentów z egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w obszarze międzynarodowego przewozu osób i rzeczy.

 

Studia podyplomowe kierowane są do:

 • osób zajmujących się utrzymaniem, eksploatacją i zarządzaniem flotą pojazdów,
 • członków zarządu firm transportowych,
 • dyspozytorów w firmach transportowych, dyspozytorów firm spedycyjnych,
 • absolwentów kierunków transport lub logistyka oraz pokrewnych,
 • wszystkich osób, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub przebranżowić się w kierunku organizacji i zarządzania przewozami ładunków.

 

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • źródeł ustawodawstwa prawa transportowego,
 • dostępu do zawodu przewoźnika w Unii Europejskiej,
 • elementów prawa handlowego, cywilnego, socjalnego i podatkowego związanych z funkcjonowaniem firm transportowych,
 • najważniejszych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie transportu towarowego,
 • zasad przewozu wybranych grup ładunków.

 

Wiedza ta jest wystarczająca dla uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w dziedzinie transportu rzeczy i osób.

 

Absolwent posiada umiejętności:

 • świadomego zarządzania flotą pojazdów z uwzględnieniem podstawowych uregulowań prawnych Unii Europejskiej,
 • planowania pracy kierowców zgodnie z aktami prawnymi regulującymi czas pracy kierowcy w Unii Europejskiej oraz poza jej obszarem,
 • przygotowywania dokumentów przewozowych wymaganych przy transporcie różnych ładunków,
 • świadczenia usług przewozowych na poziomie wymaganym przez przepisy unijne,
 • świadomego zarządzania firmą przewozową zgodnie z zasadami rachunkowości, prawa finansowego, handlowego, socjalnego i podatkowego.

 

 

  PAKIET STARTOWY DLA SŁUCHACZY

 

 

infrastuktura transportu

Infrastruktura transportu jako element

infrastruktury krytycznej
Z. Zamiar

zarys infrastruktury

Zarys infrastruktury i technologii

przewozów podstawowych gałęzi transportu
Z. Zamiar, A. Bujak

systemy transportowe

Systemy transportowe
S. Kwaśniowski

               

logistics1

Logistyka i transport

czasopismo naukowe

(13pkt. / MNiSW)

 

 

  WYJAZDY STUDYJNE

 

Chcemy, aby nasi słuchacze czerpali wiedzę od liderów branży. Wybierając studia podyplomowe w MWSLiT, można liczyć na zajęcia z najlepszymi praktykami, ale także na naukę poprzez doświadczenie, które dają organizowanie w ramach zajęć wyjazdy studyjne.  W tym roku przygotowaliśmy wizyty w następujących miejscach: 

 

trans

Firma Logintrans w ciągu zaledwie kilku lat dołączyła do europejskich liderów świadczących usługi IT dla branży transportowej.

rohlig

ROHLIG SUUS Logistics S.A. zajmuje się zarządzaniem logistyką i łańcuchami dostaw. Jest spółką ze 100% polskim kapitałem i jedyną polską firmą logistyczną o globalnych możliwościach.

 

 

  ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE Z LOGISTYKI

 

W ramach studiów podyplomowych realizowanych przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, każda specjalność związana z logistyką została wzbogacona o BLOK LOGISTYCZNY obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające słuchaczy do tematyki szeroko rozumianej logistyki.

Blok logistyczny ma na celu dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy z obszaru branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka), po to aby absolwenci kierunków studiów niezwiązanych z logistyką mogli bezproblemowo przejść do treści przekazywanych w toku nauczania. Wprowadzenie takiego rozwiązania daje szansę na przekwalifikowanie się oraz poszerzenie wiedzy absolwentom, którzy dotąd nie byli zawodowo związani z obszarem logistyki, spedycji i transportu oraz zarządzaniem tymi dziedzinami praktyki gospodarczej.

 

 

BLOK WPROWADZAJĄCY DO LOGISTYKI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DODATKOWE PRZEDMIOTY:

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW- GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN
1 Istota i zakres logistyki 2
2 Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji 6
3 Istota i zakres spedycji 3
4 Transport w rozwoju logistyki 3
5 Logistyka w praktyce gospodarczej – wykład praktyka 2
RAZEM                        16

 

 

  

Rejestracja on-line
  
Masz pytanie? Napisz do nas!

 

 

 • mauffrey
 • panalpina
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohllig_suus
 • volvo
 • ups
 • skanska
 • Schenker
 • Intersystem
 • Amazon
 • Alfa-Dach
 • Benzniger
 • Cati
 • Bosh
 • CH_Robinson
 • CCC
 • DHL
 • crusar
 • Fracht
 • Gefco
 • KGHM
 • Kuehne Nagle
© 2017 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 48
Przejdź na górę strony