Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług. W przeglądarce możesz dokonać zmian ustawień plików cookies.

 

ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE Z LOGISTYKI

 

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN
       
WPROWADZENIE DO LEAN MANAGEMENT  
1 Modele biznesowe 8  
2 Modele biznesowe oparte na lean management 2  
3 Lean game - symulacja lean manufacturing 4  
4 Podstawowe zasady Lean Management 2  
5 Rodzaje marnotrawstwa 4  
MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI  
6 Koncentracja na kliencie i strumieniu wartości 2  
7 Wprowadzenie do mapowania - 7 kroków 4  
8 Tworzenie mapy stanu obecnego 6  
9 Tworzenie mapy stanu przyszłego 6  
10 Wdrażanie w praktyce stanu przyszłego 6  
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W LEAN MANAGEMENT  
11 Rozwiązywanie problemów - podejście PDCA 2  
12 Kaizen 2  
13 Koła jakości 2  
14 Narzędzia diagnozy problemów: 5Why, Diagram Ishikawy, FTA, Matryca P-S 4  
15 Kreatywność oraz jej znaczenie w lean manufacturing 4  
16 Techniki kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów 8  
LEAN LEADERSHIP ZAANGAŻOWANIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW  
17 Założenia i istota  kultury ciągłego doskonalenia 4  
18 Przywództwo w kulturze lean 4  
19 System motywowania i oceniania pracowników 4  
20 Komunikacja i praca zespołowa 4  
21 Instruowanie pracowników wg modelu TWI 4  
22 Relacje z pracownikami wg modelu TWI 4  
23 Zarządzanie zmianami w organizacji 4  
LOGISTYKA WEWNĘTRZNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE "LEAN"  
24 Przepływ materiałów i informacji wewnątrz przedsiębiorstwa 4  
25 Zrównoważona gospodarka zapasami 6  
26 System KANBAN 8  
27 Projektowanie tras i rutyn dla dotowarowania 4  
28 Redukcja zapasów w toku 4  
29 Zarządzanie supermarketami 4  
LOGISTYKA ZEWNĘTRZNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE "LEAN"  
30 Zarządzanie łańcuchem dostaw 8  
31 System Pull w łańcuchu dostaw 4  
32 System dostaw dokładnie na czas - JiT 4  
33 Poziomowanie produkcji – Heijunka 4  
34 Sekwencyjny plan produkcji 4  
35 Uwarunkowania szczupłego łańcucha dostaw 4  
TECHNIKI USPRAWNIANIA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH  
36 System 5S 4  
37 Zarządzanie wizualne - VBM 4  
38 Nowoczesne narzędzia utrzymania ruchu - TPM 8  
39 Pomiary procesu - wskaźniki skuteczności, efektywności produktywności i wskaźnik OEE 4  
40 Błyskawiczne przezbrojenia - metoda SMED 8  
RAZEM   180  

 

 

 

 • mauffrey
 • panalpina
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohllig_suus
 • volvo
 • ups
 • skanska
 • Schenker
 • Intersystem
 • Amazon
 • Alfa-Dach
 • Benzniger
 • Cati
 • Bosh
 • CH_Robinson
 • CCC
 • DHL
 • crusar
 • Fracht
 • Gefco
 • KGHM
 • Kuehne Nagle
© 2017 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 48
Przejdź na górę strony