Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług. W przeglądarce możesz dokonać zmian ustawień plików cookies.
Studia podyplomowe MWSLiT  Oferta edukacyjna  Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej

 

Pakiet startowy dla słuchaczy
  
Wyjazdy studyjne
  
ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE Z LOGISTYKI

 

Cel studiów: 

Drogi kolejowe stanowią w ostatnim czasie na nowo odkrywany element infrastruktury logistycznej. Wyrazem tego zainteresowania jest zarówno pojawianie się na polskich szlakach coraz większej liczby operatorów przewozów towarowych, jak i wprowadzenie do oferty przewozów pasażerskich szybkich pociągów Pendolino.
Celem studiów jest pogłębienie wiedzy słuchacza na temat projektowania, eksploatacji oraz utrzymania infrastruktury kolejowej. W ramach cyklu kształcenia omawiane są takie zagadnienia, jak wytrzymałość, diagnostyka i utrzymanie nawierzchni kolejowej i podtorza, podstawy techniki i bezpieczeństwa ruchu kolejowego, mechanizacja robót nawierzchniowych oraz utrzymanie obiektów inżynieryjnych i sieci trakcyjnej. Ogólną wiedzę słuchacza wzbogaca również prezentacja podstawowych przepisów prawa budowlanego oraz założeń projektowych dla stanowiących przyszłość kolei linii dużych prędkości.

 

Studia podyplomowe kierowane są do:

 • pracowników PKP, pragnących pogłębić i uzupełnić posiadaną wiedzę,
 • pracowników samorządowych i prywatnych operatorów przewozów pasażerskich i towarowych,
 • osób zajmujących się nadzorem nad projektowaniem, budową i eksploatacją prywatnych bocznic kolejowych,
 • funkcjonariuszy służb mundurowych, wykorzystujących infrastrukturę kolejową w sytuacjach kryzysów militarnych,
 • innych osób zainteresowanych problematyką infrastruktury kolejowej.

 

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • projektowania i utrzymania dróg i mostów kolejowych,
 • eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • mechanizacji robót nawierzchniowych,
 • utrzymania i napraw sieci trakcyjnej,
 • podstaw projektowania kolei dużych prędkości.

 

Absolwent posiada umiejętności:

 • projektowania linii i stacji kolejowych ze szczególnym uwzględnieniem kolei dużych prędkości,
 • projektowania kolejowych obiektów mostowych,
 • planowania robót i kierowania robotami związanymi z utrzymaniem i naprawami nawierzchni, podtorza, obiektów mostowych oraz sieci trakcyjnej,
 • planowania i kierowania zmechanizowanymi robotami nawierzchniowymi oraz kontroli jakości robót,
 • zarządzania eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

 

 

  PAKIET STARTOWY DLA SŁUCHACZY

 

infrastuktura transportu

Infrastruktura transportu jako

element infrastruktury krytycznej
Z. Zamiar

systemy transportowe

Systemy transportowe
S. Kwaśniowski

zarys infrastruktury

 

Zarys infrastruktury i technologii

przewozów podstawowych gałęzi transportu

Z. Zamiar, A. Bujak

               

logistics1

Logistyka i transport

czasopismo naukowe

(13pkt. / MNiSW)

 

 

  WYJAZDY STUDYJNE

 

Chcemy, aby nasi słuchacze czerpali wiedzę od liderów branży. Wybierając studia podyplomowe w MWSLiT, można liczyć na zajęcia z najlepszymi praktykami, ale także na naukę poprzez doświadczenie, które dają organizowane w ramach zajęć wyjazdy studyjne. W tym roku przygotowaliśmy wizyty w następujących miejscach:

 

INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOWInstytut Badawczy Dróg i Mostów - Warszawa, filia w Żmigrodzie. Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest wiodącą polską placówką naukową zajmującą się problematyką infrastruktury komunikacyjnej. Licznymi pracami naukowymi i wdrożeniowymi, ekspertyzami oraz konsultacjami wspiera inwestycje, modernizacje oraz remonty dróg i mostów, a także przyczynia się do wprowadzania racjonalnych systemów zarządzania siecią drogową.
DOLKOMDolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej – Spółka DOLKOM należąca do grupy kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest kontynuatorem istniejących od 1954 roku zakładów PKP wykonujących naprawy nawierzchni kolejowej systemem zmechanizowanym. Od 2006 roku spółka w swej strukturze posiada pięć Sekcji Napraw Infrastruktury, Sekcję Sprzętowo-Transportową i Zakład Napraw Maszyn.
     

 

  ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE Z LOGISTYKI

 

W ramach studiów podyplomowych realizowanych przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, każda specjalność związana z logistyką została wzbogacona o BLOK LOGISTYCZNY obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające słuchaczy do tematyki szeroko rozumianej logistyki.

Blok logistyczny ma na celu dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy z obszaru branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka), po to aby absolwenci kierunków studiów niezwiązanych z logistyką mogli bezproblemowo przejść do treści przekazywanych w toku nauczania. Wprowadzenie takiego rozwiązania daje szansę na przekwalifikowanie się oraz poszerzenie wiedzy absolwentom, którzy dotąd nie byli zawodowo związani z obszarem logistyki, spedycji i transportu oraz zarządzaniem tymi dziedzinami praktyki gospodarczej.

 

 

BLOK WPROWADZAJĄCY DO LOGISTYKI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DODATKOWE PRZEDMIOTY:

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW- GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN
1 Istota i zakres logistyki 2
2 Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji 6
3 Istota i zakres spedycji 3
4 Transport w rozwoju logistyki 3
5 Logistyka w praktyce gospodarczej – wykład praktyka 2
RAZEM                        16

 

 

  

Rejestracja on-line
  
Masz pytanie? Napisz do nas!

 

 

 • mauffrey
 • panalpina
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohllig_suus
 • volvo
 • ups
 • skanska
 • Schenker
 • Intersystem
 • Amazon
 • Alfa-Dach
 • Benzniger
 • Cati
 • Bosh
 • CH_Robinson
 • CCC
 • DHL
 • crusar
 • Fracht
 • Gefco
 • KGHM
 • Kuehne Nagle
© 2017 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 48
Przejdź na górę strony