Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług. W przeglądarce możesz dokonać zmian ustawień plików cookies.
Studia podyplomowe MWSLiT  Oferta edukacyjna  Eksploatacja i utrzymanie dróg i mostów

 

Pakiet startowy dla słuchaczy
  
Wyjazdy studyjne
  
Specjalistyczne laboratorium budowlane
 

 

Cel studiów:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, którzy chcą pogłębić wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie budowy, projektowania, eksploatacji i zarządzania drogami publicznymi oraz obiektami mostowymi.

 

Studia podyplomowe kierowane są do:

 • osób zajmujących się utrzymaniem, eksploatacją i zarządzaniem drogami publicznymi oraz obiektami mostowymi,
 • osób zainteresowanych pracą w Zarządzie Dróg Miejskich, Zarządzie Dróg Wojewódzkich, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
 • osób zajmujących się zamówieniami publicznymi,
 • osób zajmujących się sprawami przetargowymi związanymi z budownictwem komunikacyjnym,
 • absolwentów kierunków z obszaru nauk technicznych.

 

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • podstaw projektowania, eksploatacji i zarządzania drogami publicznymi,
 • eksploatacji i zarządzania mostami drogowymi,
 • zamówień publicznych,
 • przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczącej infrastruktury mostowej i drogowej.

 

Absolwent posiada umiejętności:

 • zarządzania drogami i mostami (utrzymanie obiektów),
 • wykonywania projektów remontu i modernizacji obiektów drogowych,
 • zarządzania remontami dróg i mostów,
 • sporządzania dokumentacji ofertowej.

 

  PAKIET STARTOWY DLA SŁUCHACZY

      

rozpoznawanie prognozowanie

Rozpoznawanie, prognozowanie i

monitorowanie ryzyka i zagrożeń w transporcie
A.Tubis, F. Szumiejko

systemy transportowe

Systemy transportowe
S. Kwaśniowski                          

bezpieczenstwo w transporcie

Bezpieczeństwo w transporcie
Z. Zamiar, M. Seidl, L. Šimák

        

logistics1

Logistyka i transport

czasopismo naukowe

(13pkt. / MNiSW)

 

  WYJAZDY STUDYJNE

 

Chcemy, aby nasi słuchacze czerpali wiedzę od liderów branży. Wybierając studia podyplomowe w MWSLiT, można liczyć na zajęcia z najlepszymi praktykami, ale także na naukę poprzez doświadczenie, które dają organizowane w ramach zajęć wyjazdy studyjne. W tym roku przygotowaliśmy wizyty w następujących miejscach:


Wojewodzkie centrumCentrum Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – całodobowa dyżurna służba operacyjna ustanowiona w celu utrzymania szybkiego i sprawnego obiegu informacji w razie sytuacji kryzysowej.

A8Nowoczesny Obwód Utrzymania Autostrady A8 – jego zadaniem jest bieżące całoroczne utrzymanie Autostrady A8, drogi S8 i w przyszłości S5. Wyposażony jest w magazyn soli, wytwórnię solanki i chlorku wapnia oraz silos na sól.
GDDKiACentrum Zarządzania Ruchem zlokalizowany w węźle Wrocław Północ – jest jednym z kilku takich centrów w Polsce, a jego celem jest zarządzanie strategiczną siecią dróg krajowych obszaru południowej Polski.
     


 

  SPECJALISTYCZNE LABORATORIUM BUDOWLANE

  

Laboratorium inżynierii budowlanej wspieraja  proces dydaktyczny  w ramach takich przedmiotów, jak: materiały budowlane / wytrzymałość materiałów, mechanika gruntów, oraz materiały i nawierzchnie drogowe. Realizowane są w nim także badania związane z problematyką kruszyw kamiennych, betonów, asfaltobetonów, zapraw cementowych, spoiw mineralnych, podbudów drogowych i spoiw bitumicznych. Dodatkowo studentom udostępniony został sprzęt i aparatura pomiarowa służące do specjalistycznych badań w budownictwie komunikacyjnym. 

IMG 7212 IMG 7219 IMG 7225

 

 

 

Rejestracja on-line
  
Masz pytanie? Napisz do nas!

 

 

 • mauffrey
 • panalpina
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohllig_suus
 • volvo
 • ups
 • skanska
 • Schenker
 • Intersystem
 • Amazon
 • Alfa-Dach
 • Benzniger
 • Cati
 • Bosh
 • CH_Robinson
 • CCC
 • DHL
 • crusar
 • Fracht
 • Gefco
 • KGHM
 • Kuehne Nagle
© 2017 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 48
Przejdź na górę strony