Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług. W przeglądarce możesz dokonać zmian ustawień plików cookies.

Zasady pisania pracy dyplomowej w formacie doc

Pracę końcową należy dostarczyć do pokoju nr 9 (parter), najpóźniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony.

 

Prosimy pamiętać o konieczności spełnienia następujących warunków:

 

 • 2 egzemplarze pracy:

- pierwszy, z przeźroczystą okładką, oprawiony w sztywny grzbiet z wsuwanymi kartkami (do zwrotu po obronie),

- drugi, bez okładki, przedziurkowany i związany sznurkiem, obowiązkowo drukowany dwustronnie

  (egzemplarz do archiwum),

 • strona tytułowa wg wzoru MWSLiT—powinna zawierać zatwierdzenie wszystkich egzemplarzy pracy przez kierującego pracą (poniżej nazwiska kierującego pracą, według następującego wzoru: „Zatwierdzam pracę.”, miejscowość, data, czytelny podpis kierującego pracą).
 • na drugiej stronie proszę zamieścić własnoręcznie podpisane oświadczenie o oryginalności pracy zawierające zgodę (lub jej brak) na wykorzystywanie całości lub części pracy do użytku wewnętrznego uczelni,
 • na końcu pracy proszę dołączyć streszczenie (od 2 do 5 stron) w języku obcym (francuskim lub angielskim),
 • do pracy w wersji drukowanej proszę dołączyć wersję elektroniczną na CD (plik w dowolnym formacie Worda: doc, docx, rtf, itp.),
 • wraz z pracą należy zdać indeks,
 • do pracy proszę dołączyć aktualny numer telefonu i adres e-mail.

 

 

Pliki do pobrania:

 

 • mauffrey
 • panalpina
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohllig_suus
 • volvo
 • ups
 • skanska
 • Schenker
 • Intersystem
 • Amazon
 • Alfa-Dach
 • Benzniger
 • Cati
 • Bosh
 • CH_Robinson
 • CCC
 • DHL
 • crusar
 • Fracht
 • Gefco
 • KGHM
 • Kuehne Nagle
© 2017 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 48
Przejdź na górę strony