Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług. W przeglądarce możesz dokonać zmian ustawień plików cookies.
Studia podyplomowe MWSLiT  Akredytacje CILT (UK)

  

AKREDYTACJE CILT | RAPORT OECD | PREMIUM BRAND | UCZELNIA LIDERÓW | WIARYGODNA SZKOŁA | DOBRA UCZELNIA DOBRA PRACA
PERSPEKTYWY | SZKOŁA PRZYJAZNA RODZICOM

 skan

 

Certyfikat CILT 2015

 

0

 

4

 

 

 

 

3

AKREDYTACJE CILT (UK)


Brytyjski Chartered Institute of Logistics and Transport - CILT (UK) - to największa międzynarodowa organizacja zrzeszająca osoby pracujące w transporcie oraz – szerzej – w logistyce i w łańcuchach dostaw, zapewniająca swoim członkom szereg usług związanych z kompleksową obsługą branży TSL. CILT(UK) jest jednocześnie Narodową Radą globalnej organizacji CILT International, która jest obecna na całym świecie. Chartered Institute of Logistics and Transport(UK) jest najstarszym instytutem logistycznym w Europie. Powstał w 1919 roku w Wielkiej Brytanii, a w roku 1926 otrzymał tytuł „Royal Charter”. Obecnie honorowym patronem Instytutu jest Jej Wysokość Królowa Brytyjska Elżbieta II. MWSLiT we Wrocławiu posiada akredytację programu studiów na kierunku Logistyka, studia I i II stopnia przez Brytyjski The Charterem Institute of Logistics and Transport – CILT(UK), jednej z najważniejszych instytucji w Europie w dziedzinie logistyki i transportu. Absolwenci MWSLiT we Wrocławiu uzyskują prestiżowy certyfikat CILT(UK). Aktywnymi członkami CILT(UK) są przedstawiciele Uczelni: prof. dr Czesław Kolanek oraz dr Marcin Pawęska, który posiada tytuł Chartered Member of The Chartered Institute of Logistics and Transport(UK) i jest również Prezesem polskiej filii tej organizacji CILT(UK) – Polska.


CILT(UK) skupia w swych kręgach ponad 33.000 członków z ponad 100 krajów, głównie praktyków logistyki i transportu. Przez 20 lat w ramach Instytutu wykonano 7500 opracowań, badań i raportów na potrzeby firm, organizacji rządowych i międzynarodowych korporacji. CILT(UK) wspomaga logistyczną działalność międzynarodowych organizacji charytatywnych. Dla potrzeb Instytutu pracuje stale rada dyrektorów, która skupia 150 szefów logistyki z największych korporacji. Wskazują oni kierunki badań i kierunki rozwoju logistyki na następne lata. Ponadto Instytut od wielu lat prowadzi intensywne działania w sferze edukacji logistycznej zarówno dla wielkich korporacji, jak i dla małych i średnich przedsiębiorców.


Do elitarnego grona członków CILT(UK) jako jedyna szkoła wyższa w Polsce przystąpiła Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, spełniając najwyższe kryteria związane z uzyskaniem akredytacji CILT(UK). Tym samym Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu znalazła się w elitarnym gronie uczelni i instytutów, takich jak Oxford Brookes University, Cardiff University oraz London Institute of Shipping and Trade.


Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest jedyną uczelnią wyższą w Europie Środkowo-Wschodniej, która uzyskała akredytację brytyjskiego instytutu logistycznego dla kierunku Logistyka – studia I stopnia inżynierskie i licencjackie w latach 2012-2017 r. oraz studia magisterskie w latach 2012-2017 r.


W 2016 roku uczelnia uzyskała przedłużenie AKREDYTACJI CILT(UK) DLA STUDIÓW MAGISTERSKICH The Chartered Institute of Logistics and Transport(UK), który docenił MWSLiT we Wrocławiu przedłużając ją do 2021 roku. W 2017 roku przedłużono także AKREDYTACJĘ CILT(UK) DLA STUDIÓW LICENCJACKICH ORAZ INŻYNIERSKICH do roku 2022. Wyróżnienie jest potwierdzeniem wysokich standardów edukacji i ciągłego wzrostu poziomu nauczania na wrocławskiej uczelni.


Sukces ten uczelnia zawdzięcza swym staraniom o ciągły rozwój poziomu nauczania, dbałością o wprowadzanie praktycznych elementów w procesie nauczania, zaangażowaniu kadry naukowej, wprowadzeniu interdyscyplinarnych metod w zajęciach dydaktycznych, rozwojowi infrastruktury naukowej (najlepsze, specjalistyczne laboratoria logistyczne) oraz, a może przede wszystkim stałym kontaktom z szeroko rozumianym otoczeniem biznesu, w tym współpracy z firmami z branży transport - spedycja - logistyka.

 

Przynależność MWSLiT do elitarnego grona europejskich uczelni daje jej studentom możliwość rozwoju kariery zawodowej w branży logistycznej. Certyfikat, którym jest opatrzony dyplom ukończenia studiów, jest szeroko rozpoznawalny oraz preferowany wśród najbardziej liczących się firm logistycznych na świecie. Absolwent MWSLiT może liczyć na zatrudnienie u najlepszych pracodawców w branży na całym świecie. Już dziś podczas rozmowy rekrutacyjnej, absolwenci specjalistycznych uczelni logistycznych są pytani o dodatkowe kwalifikacje. Posiadanie międzynarodowego certyfikatu CILT(UK) jest dodatkowym atutem świadczącym o profesjonaliźmie. Absolwenci legitymujący się certyfikatem CILT(UK) posiadają umiejętności w zarządzaniu i realizacji projektów logistycznych.
Przynależność do Chartered Institute of Logistics and Transport(UK) daje również studentom i absolwentom dostęp do szerokich zasobów CILT(UK) przez cały okres trwania kariery zawodowej - między innymi do biuletynów informacyjnych, prac badawczych i innych źródeł naukowych.


Akredytacja CILT(UK) jest nie tylko sukcesem samej uczelni, jej kadry akademickiej oraz studentów, ale - co równie istotne - pozwala sytuować Polskę w awangardzie krajów o najnowocześniejszym, edukacyjnym zapleczu logistycznym. Po raz kolejny MWSLiT we Wrocławiu wyznaczyła standardy edukacji, jako uczelnia dbająca o ciągły wzrost poziomu nauczania.

 

KORZYŚCI DLA STUDENTA

 

 • Studia w jedynej uczelni w Europie Środkowo-Wschodniej, która jest akredytowana przez Chartered Institute of Logistics and Transport (UK).
 • Prestiżowy certyfikat CILT(UK), który, jest rozpoznawany przez menedżerów logistyki w Europie i na świecie.
  Dostęp do banku wiedzy CILT(UK), w którym znajduje się ponad 37.000 specjalistycznych pozycji związanych z logistyką i transportem.
 • Możliwość uzyskania tytułu chartered member, zostanie licencjonowanym członkiem tej najstarszej i największej instytucji zrzeszającej logistyków w Europie.

 oecd

RAPORT OECD


Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju to międzynarodowa organizacja ekonomiczna skupiająca 34 państwa. Wrocławskie środowisko akademickie na spotkaniu z przedstawicielami OECD zgłosiło chęć poddania się analizie, która miała pokazać jak uczelnie wyższe wpływają na rozwój miasta.


21.02.2013r. OECD przedstawiła raport dotyczący wpływu szkolnictwa wyższego na rozwój Wrocławia. O Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu – która swoich studentów kształci pod kątem pożądanych na obecnym rynku pracy umiejętności – piszą w raporcie: "MWSLiT umożliwia studentom nabywanie dodatkowej wiedzy i doszkalanie się. Wszyscy studenci mają praktyki w przedsiębiorstwach. Niepubliczna, ukierunkowana na biznes i przemysł Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, zapewnia firmom logistycznym wyszkolonych profesjonalistów. Większość studentów zatrudniona jest w sektorze logistycznym".


To sformułowanie oparte na rzetelnych badaniach przeprowadzonych przez liczącą się w świecie instytucję potwierdza, że Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu kształci studentów na wysokim poziomie w oparciu o programy nauczania wynikające z potrzeb gospodarki. MWSLiT nie tylko oferuje najlepsze kierunki, ale także kształci profesjonalistów zgodnie z potrzebami rynku.

 

O Raporcie można przeczytać: link do artykułu

 


 premium

ranking

 

perspektywy zawodowe

PREMIUM BRAND


Po raz kolejny odbył się Ranking niepublicznych uczelni wyższych Premium Brand 2017, podczas którego wyłoniono Uczelnię Wysokiej Reputacji. Badanie objęło publiczne uczelnie akademickie, niepubliczne uczelnie magisterskie oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe.


MWSLiT we Wrocławiu w Rankingu Generalnym Niepublicznych Uczelni Magisterskich zajęła ex aequo 3. miejsce, dzięki czemu wyróżniono nas tytułem Uczelnia Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017. Badane osoby określiły nas, jako Uczelnię Prestiżową oraz taką, którą chętnie poleciłyby swoim bliskim i dzięki temu w obu tych kategoriach również znaleźliśmy się na podium. Doceniono także nasz wkład i zaangażowanie w pracę ze studentami, w rezultacie czego MWSLiT zajęła 2. Miejsce w kategorii Perspektywy Zawodowe - po ukończeniu tej uczelni można znaleźć dobrą pracę - tak wskazało 88% badanych.


Ranking reputacji marki Premium Brand powstał na podstawie wyników ogólnopolskiego badania opinii, zrealizowanego wśród osób znających daną uczelnię. Badanie to zostało przeprowadzone przez MAISON&PARTNERS na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna, a pomiar wykonano na losowo-kwotowej, ogólnopolskiej próbie konsumentów metodą CAWI. Próba była kwotowana wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku od 15-tu lat wzwyż (wzięto pod uwagę płeć, wiek, wykształcenie i wielkość zamieszkałej miejscowości).


Przy pomiarze zastosowano narzędzie opracowane przez prof. Dominikę Maison obejmujące pięć kluczowych wymiarów:

 • Renoma (To prestiżowa uczelnia),
 • Referencje (To uczelnia, którą z czystym sumieniem można polecić znajomym),
 • Atmosfera medialna (O tej uczelni mówi się źle w mediach),
 • CSR, zaangażowanie społeczne (Ta uczelnia w swoich działaniach bierze pod uwagę dobro społeczeństwa),
 • Postrzeganie perspektyw zawodowych (Ta uczelnia kojarzy mi się z szansą na znalezienie dobrej pracy).


Na podstawie ocen w badanych wymiarach policzono wskaźnik reputacji Premium Brand, który przyjmuje wartości od 1 do 100 punktów. Wynik na poziomie minimum 60 punktów kwalifikuje podmiot do uzyskania tytułu Uczelni Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017.


 

 certyfikat 1

 

 

certyfikat 2

 

 

UCZELNIA LIDERÓW


Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu już po raz 7 z rzędu została uhonorowana certyfikatem Uczelnia Liderów, jako najlepsza uczelnia niepubliczna w Polsce kształcąca specjalistów w zakresu logistyki i transportu. W tym roku przyznano MWSLiT także statuetkę „Primus”, którą uzyskują uczelnie z najwyższą liczbę punktów rankingowych. Certyfikat przyznany przez komisję naukowców jest potwierdzeniem nowoczesności i innowacyjność, potencjału oraz orientacji na rozwój. Wyróżnienie to stanowi także świadectwo znaczącego wkładu w rozwój edukacji na rynku pracy oraz podnoszenia jakości kształcenia, z myślą o zawodowej przyszłości absolwentów.


Program Uczelnia Liderów jest realizowany corocznie od 2011 roku przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Misją Programu jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni, które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów i aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy.


W Programie Uczelnia Liderów szkoły wyższe klasyfikowane są w 4 kategoriach: publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, niepubliczne uczelnie licencjackie oraz niepubliczne uczelnie magisterskie. Szansę na certyfikat oraz godło promocyjne Uczelnia Liderów mają szkoły wyższe, które na pierwszym miejscu stawiają wysoką jakość kształcenia, starają się budować własną ofertę edukacyjną uwzględniającą potrzeby rynku pracy zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, kształtują u swoich studentów kreatywność i postawy proinnowacyjne oraz zapewniają edukację praktyczną, opartą na nowoczesnych metodach dydaktycznych.

 

 

IMGP7674 l MWSLiT Wroclaw (2) Strona 01
 

 

 WSZ 2017 MWSLIT

DUDP 2017 MWSLIT

WIARYGODNA SZKOŁA

 DOBRA UCZELNIA DOBRA PRACA


Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu po raz 13 została wyróżniona Certyfikatem Wiarygodna Szkoła, przyznanym przez Akademickie Centrum Informacyjne na rok akademicki 2017/2018. MWSLiT jest laureatem certyfikatu Wiarygodna Szkoła nieprzerwanie od 2005 roku. Wyróżnienie to stanowi potwierdzenie wysokich standardów nauczania, zarówno kształcenia merytorycznego, jak i praktycznego.


Uczelnia po raz 7 otrzymała także certyfikat Dobra Uczelnia – Dobra Praca, który jest świadectwem rzetelnego przygotowywania studentów do wejścia na rynek pracy. Nagroda ta stanowi wyróżnienie szkoły jako placówki realizującej odpowiednie dla rynku pracy programy nauczania oraz dysponującej najlepszymi narzędziami i projektami poprawiającymi status absolwentów na rynku pracy.


Od 2010 roku projektowi Wiarygodna Szkoła towarzyszy konkurs na Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce zaadresowany do wszystkich szkół wyższych publicznych i niepublicznych. W tym roku Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu ponownie została wyróżniona. W organizowanym po raz ósmy konkursie oceniono stopień wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania, a także zapoznanie się z innowacyjnymi działaniami, realizowanymi w sektorze edukacji wyższej. Na podstawie wielopoziomowej analizy MWSLiT we Wrocławiu znalazła się wśród laureatów, którzy zgromadzili największą liczbę punktów we wszystkich badanych obszarach.


Uczelnia uzyskała wysokie noty w szczególności za:

 • nowatorskie podejście do kształcenia wyższego poprzez uruchomienie systemu studiów dualnych na kierunku logistyka i transport,
 • wprowadzenie do oferty studiów kierunku z wykładowym językiem angielskim (logistyka),
 • sukcesywne wzbogacanie oferty studiów podyplomowych,
 • współpracę ze środowiskiem pracodawców i włączanie ich w proces dydaktyczny oraz za wdrażanie licznych projektów, których celem jest dostosowanie programów nauczania do oczekiwań rynku pracy,
 • wielopłaszczyznową działalność Biura Karier i organizację cyklicznych spotkań z pracodawcami, wyjazdów studyjnych, czy bezpłatnych zajęć warsztatowych.

 certyfikat

 

UCZELNIA PRZYJAZNA RODZICOM


Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu została laureatem Konkursu Dobrych Praktyk „Uczelnia Przyjazna Rodzicom" zorganizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU. Tytuł ten przyznano tylko dziewięciu uczelniom wyższym w Polsce.


Uczelnia otrzymała dyplom za tworzenie przestrzeni przyjaznej dla studiujących i pracujących rodziców, a także za wprowadzanie rozwiązań sprzyjających godzeniu życia rodzinnego z nauką i z pracą.


Opis tzw. dobrych praktyk ocenianych w konkursie został opublikowany w materiale informacyjno-promocyjnym. „Podręcznik dobrych praktyk Uczelnia Przyjazna Rodzicom" został wydany w formie e-booka i jest dostępny w Internecie.
Więcej informacji o konkursie:
http://www.plineu.org/projects/uczelnia-przyjazna-rodzicom/


 

 

         

 

          

 

© 2017 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 48
Przejdź na górę strony